Sağlık Yönetim Danışmanlığı

Sadece nereye gideceğini tam olarak bilen kişiler hedefe varabilirler.

Başlangıçta çok sayıda ifade edilen sağlık alanında ki gelişmeler, kesin olan stratejik bir pozisyonu bir meydan okumaya çevirebilir. Organizasyonun ve çevrenin sağlam stratejik analizleri, diğer bütün stratejik kararların alınmasında önemli bir temel oluşturmaktadırlar. Sizi kanıtlanmış yöntemler ve geniş kapsamlı sektör bilgilerimizle destekliyoruz

Tüm çalışanlarımız sağlık sektörü organizasyonlarına danışmanlık hizmeti konusunda uzun yıllara dayalı deneyimlere sahiptirler ve geniş kapsamlı işletimsel yöntem bilgilerinin yanı sıra sektörün güncel ve geleceğe yönelik zorluklarının üstesinden gelebilecek derin bilgi birikimine de sahiptirler.

İş Modeli Optimasyonu

Sağlık sektörü gibi sürekli olarak değişen bir sektörde başarılı olabilmek için, belirli aralıklarla iş modelinizi sorgulamanız gerekmektedir. Bu bağlamda sorgulanması gereken: “Müşterilerimize ve diğer talep sahiplerine hangi faydaları sağlamaktayız?” (Fayda sözü), “Bu faydayı nasıl sağlıyoruz veya hizmetlerimizi nasıl veriyoruz?” (Değer mimarisi) ve “Hizmetlerimizi nasıl ve hangi kaynaklardan finanse ediyoruz?” (Gelir modeli). Sizi bu analizlerinizde destekliyor ve birlikte geleceği güvenli bir iş modeli sağlamak için olası optimizasyon potansiyellerini gösteriyoruz. Uygulama adımları hizmet portföyünün optimal hale getirilmesi, işletme organizasyon süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi (örneğin merkezileştirme, dış kaynak, bazı işlerde hizmet paylaşımı) veya tamamen yeniden yapılandırma ve alternatif veya tamamlayıcı finansman şekilleri olabilir. Gereksinim duyulması halinde sizinle birlikte, tanımlanan önlemlerin uygulanması için bir plan oluşturur ve uygulamada destekleriz.

Kontrol ve Raporlama

Organzasyonunuzun etki odaklı bir yönetimi için güçlü göstergeler –verilmiş hizmetler ve erişilen etkiler, kullanılan personel ve finansman- ve güvenilir bir raporlama sistemi vazgeçilemez bir gerekliliktir. 10 yılı aşkın bir süreden bu yana, CANLI GROUP olarak bu alanda uygulanabilinir bilgi birikimimizle ve sağlık ve sosyal alanlarda çalışan organizasyonlarla birlikte birçok başarılı projeyi hayata geçirmişizdir. Organizasyonunuzun başarasının devamlılığını sağlamak için, Kontrol-Denetim şeklinde ki özel analiz araçlarından denetim kılavuzu geliştirmesinden, yazılım seçimine ve kilit personel için eğitim ve koçluk şeklinde sunulan uygulama desteğine kadar uzanan geniş bir hizmet portföyü sunuyoruz.

Birlikte Hedeflediklerimiz;

 • Kurumunuzun İhtiyaçlarınız doğrultusunda size özel,
 • Gelirlerinizi artırıcı,
 • Maliyetlerinizi azaltıcı,
 • Sistemsel olarak raporlanabilir ve takip edilebilir yöntemleri belirlemek ve  kalıcı bir verimliliğe ulaşmanızı sağlamaktır.

1-Bütçe Yönetimi

 • Kısa ve uzun vadeli gelir planlaması
 • Genel hastane ve branş bazında verimlilik analizleri
 • Doktor bazında gelir kırılımlarının planlanması ve yönetilmesi
 • Piyasa şartlarına göre satın alma maliyet analizi
 • Satın alma verimlilik analizleri
  • Stok yönetimi
  • Eczane ve muadil ilaç yönetimi
  • Branş bazında ameliyat maliyet analizi
 • Personel verimlilik ve gider analizi
 • Maliyet analizleri
 • Diğer gider kalemlerinin yönetimi

2-İK süreçlerinin yönetimi

 • Organizasyon şemalarının oluşturulması
 • İş yükü analizlerinin yapılarak norm kadrolarının oluşturulması
 • Etkin işe alım sisteminin kurulması
 • Turnover kontrolünün sağlanması
 • Kariyer planlama sisteminin kurulması

3-Pazarlama ve satış süreçlerinin yönetimi

  • Müşteri ve pazar stratejisinin belirlenmesi
  • Yurtdışı hasta süreçleri
  • Satış süreçlerinin yönetimi
  • Marka tutundurma faaliyetlerinin yönetimi
  • Fiyatlandırma stratejilerinin geliştirilmesi ve karlılığın artırılması
  • Etkin performans yönetimi
  • Kalite Yönetimi Danışmanlığı

4-Hastane Ruhsatlandırma İşlemleri

 • Hastane alım/ kurulum sürecindeki yasal mevzuat konusunda danışmanlık
 • Resmi kadro yapısının planlanması
 • Ön onay alınması ve hastane ruhsat sürecinin yönetilmesi
 • En güncel yönetmelik bazında hastane aksiyon planlarının oluşturulması

5-Biyomedikal / Tıbbi Cihaz Alım Danışmanlığı

 • Biyomedikal cihaz temini desteği
 • Tıbbi malzeme temini desteği