Kyocera Prp Kit

 

Trombositten zengin plazma (PRP) yeni canlandırıcı medikal teknolojisi alanında Tedavinizi destekler. "PRP KİTİ" hastaların otolog kanından PRP toplamak için kullanılır. PRP, toplanan kanın santrifüj ve kolay adılardan geçirerek üretir. KYOCERA PRP KİT'in, Normal Kandaki Trombosit Oranını 2. Santrifüj sonunda 9 - 10 katına kadar arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 20 ml. Kanda Ortalama 10 ml Plazma sağlanmıştır ve Kontominasyon Riski sıfır değerindedir. Yüksek Performans; Kolay ve Benzersiz çift santrifüjleme adımları kullanıcıların daha yüksek konsantrasyonda PRP (Trombositten zengin plazma) toplamasını sağlar. PRP KİTİ vasit ve emniyetli olarak tasarlanmıştır. Kullanımı Kolaydır.

  • Sağlık Bakanlığı Onaylı,
  • UBB Kayıtlı,
  • CE0123 Belgeli,
  • TÜVSÜD,
  • Emergo Europe,
  • R100