Eğitim ve Gelişim

Canlı Group olarak; insana yapılan yatırımın getirisi en yüksek yatırım olduğuna inanmaktayız. Çalışanlarımızın görevlerini hem en verimli şekilde yapabilmeleri, hem de keyif alarak çalışabilmeleri için yurt içi ve yurt dışı eğitimlerle iş ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve mevcut performanslarını arttırmaya yönelik sonuçlar hedeflemekteyiz. Grubumuzun çalışanlarına sağladığı eğitim olanakları;

Yurt içi eğitimleri

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için katkı sağlamak ve güçlü alanlarını daha da geliştirmek için; şirketimiz tarafından faaliyet gösterdikleri sektörlere yönelik özel eğitimlerden kişisel gelişim eğitimlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde iç eğitimler düzenlemektedir.

Yurt dışı eğitimleri

Çalışanlarımızın görevleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları eğitimler hakkında şirketimizin İnsan Kaynakları tarafından yurt dışındaki eğitim faaliyetleri takip edilerek çalışanların bu eğitimlerden faydalanması sağlanır.